Čestitamo

Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.

Bačkagradnja- preduzeće za izvođenje radova u oblasti građevine i to u nisko i visokogradnji.

Preduzeće je osnovano aprila 2012 godine, i odmah te godine počinjemo sa rekonstrukcijom jedne gradske ulice. Tokom 2013 i 2014 godine radimo na redovnom letnjem održavanju kolovozne konstrukcije na gradskim ulicama. Uporedo sa ovim radovima, u našoj hali ispitujemo betonske konstrukcije. Poznati smo što sve ugovorene radove obavljamo stručno, u prihvatljivim vremenskim rokovima. Takođe, možete pogledati i naše Fejsbuk profile Backa Niskogradnja.

Popravke kolovoznih konstrukcija

-POPRAVKE OŠTEĆENJA NA HABAJUĆEM SLOJU ASFALTA KOD KOLOVOZA SA FLEKSIBILNOM KOLOVOZNOM KONSTRUKCIJOM- Što se tiče popravke kolovoznih konstrukcija, Bačkagradnja koristi neke od proverenih sistema sanacije oštećenja na asfaltbetonskom zastoru. Naime, tehnologija radova na sanaciji oštećenja na habajućem sloju asfalta je sledeća: najpre se identifikuju oštećenja ( kod nas je odomaćen naziv "udarne" rupe ). Nakon identifikacije, oštećenje se uveća za dodatnih 30- ak cm. Zatim sledi obrada oštećenja pikhamerom ili pneumatskim čekićem. Nakon obrade, svi nevezani delovi se odstrane, i sledi grubo čišćenje metlom. Nakon grubog, sledi detaljno otprašivanje kompriminovanim vazduhom. Posle ove faze radova, sledi nanošenje bitumenske emulzije ili razređenog bitumena. Nanošenje emulzije nikako ne sme da se izvodi sipanjem po ivicama. Samo nanošenje bitumenske emulzije ili razređenog bitumena može biti ručno- metlom, ili mašinski- sprejom. Posle raspadanja emulzije, sledi postavljanje asfaltne mase. Masa se postavlja ručno- grtalicom za asfalt. Potrebno je ostaviti određeno nadvišenje, zbog valjanja. Valjanje se izvodi vibrovaljkom od oko 3t. Da bi se pustio saobraćaj, zakrpa mora biti dovoljno ohlađena, da čovek može da stavi šaku na nju. Cilj krpljenja kolovoza je da bi se smanjilo propadanje okolnog kolovoza, i da bi se povećala bezbednost učesnika u saobraćaju.

Betonske konstrukcije, tehnologija betona- Backagradnja

Tokom marta, aprila, maja, juna, jula i avgusta 2014 godine, Backagradnja je ispitivala spravljanje i ugradnju različitih vrsta i marki betona. Beton je spravljan sa prirodnim ( rečnim ) agregatom- šljunkom, cementom i potrebnim hemijskim dodacima- aditivima za beton. Takođe, u oplatu je ugrađivan i beton sa dodacima polipropilenskih vlalana, mikroarmature. U avgustu je ugrađena i probna tura SCC betona- samokompaktirajući beton tečne konzistencije. Za spravljanje ove vrste betona, obavezna je upotreba superplastifikatora, a strogo je zabranjeno dodavanje veće količine betona. Pošto se ovaj beton ugrađuje livenjem, sastavi oplata moraju biti dobro sastavljeni. Po ugradljivosti, postoje sledeće konzistencije betona: kruti ( zemljovlažni ), slaboplastični, plastični i tečni. Betoni krute- zemljovlažne konzistencije imaju visoke rane čvrstoće, i koriste se za izradu kolovoznih konstrukcija. Betoni slaboplastične i plastične konzistencije imaju najširu primenu. Koriste se za: temelje, ploče, grede, stubove... Betoni slaboplastične i plastične konzistencije obavezno se spravljaju sa odgovarajućim hemijskim dodacima: plastifikatorima i superplastifikatorima. Ovi dodaci smanjuju potrebnu količinu vode za spravljanje betona, pri tome ne narušavajući konzistenciju svežeg betona. Svi ovi dodaci su u tečnom stanju, i mešaju se sa vodom za spravljanje betona. Ukoliko se želi napraviti mikroarmirani beton, to se postiže dodavanjem vlakana u svežu betonsku masu. Ova vlakna se lako raspoređuju u svežem betonu, pri tom stvarajući gustu matricu. Inače, postoji više vrsta vlakana: polipropilenska, čelična, staklena. Potrebno je naglasiti da ova vlakna svakako ne zamenjuju klasičnu, čeličnu armaturu. Cilj vlakana je da spreče pojavu mikropukotina, i samim tim povećaju trajnost betona tokom eksploatacije. Kada je u pitanju klasično armiranje sa čeličnom armaturom, potrebno je naglasiti da se preseci potrebne armature dobijaju statičkim proračunom. Najčešće se koristi rebrasta armatura. Potrebno je obezbediti i odgovarajući zaštitni sloj iznad armature, kako bi se sprečila korozija čelika.

Kako sam napraviti beton?

U ovom članku ću napisati kako svako od vas sam može napraviti beton. Prvo, da napomenem, da ukoliko trebate spraviti veću količinu betona, za to vam je neophodna mešalica, dok manje količine možete zamešati ručno, u kanti ili kolicima. Za kubik gotovog betona biće vam potrebno oko 1,1 kubik šljunka i, u zavisnosti od željene marke betona, oko 300-350 kg cementa. Proces spravljanja je sledeći: u mešalicu ubaciti oko polovine potrebne vode, zatim 6 lopata šljunka, 2 lopate cementa, 6 lopata šljunka, i ponovo 2 lopate cementa. Ostaviti da se meša, pa dodati drugu polovinu potrebne vode. Masa ne sme biti preretka, nego taman onoliko gusta da može kvalitetno da se ugradi. Poželjno je u vodu za spravljanje vode dodati i plastifikator, samo tada treba korigovati dodavanje vode u mešalicu.

Backagradnja-kontakt

Ukoliko želite da pogledate neke od naših radova, kao i kompletnu foto-galeriju izvedenih radova, kliknite: www.facebook.com/backa-niskogradnja